Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Advertisements

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας κατανέμονται σε τρία Ειδικά Σχολεία:

  • Στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο στον Δήμο Ηλιούπολης
  • Στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο στον Δήμο Ιλίου
  • Στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης

Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) με δεκάμηνη διάρκεια. Η ισχύς των συμβάσεων θα ξεκινήσει την ημέρα υπογραφή τους και δεν θα μπορεί να ξεπεράσει την 30η Ιουνίου 2024.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Οδηγών (με ψηφιακό ταχογράφο) – 4 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών (με αναλογικό ταχογράφο) – 2 θέσεις
  • ΔΕ Συνοδών Σχολικών Οχημάτων – 4 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Advertisements
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά αύριο, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 και λήγει την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Advertisements