Συνεχίζονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για ένταξη σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που δίνει 100% επιδότηση ας ανέργους ηλικίας 30-55 ετών οι οποίοι ίδρυσαν την επιχείρησή τους στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.2022 έως 16.10.2023.

Advertisements

Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε €14.800 και είναι πληρωτέο σε 3 δόσεις σε διάστημα ενός έτους.

Η δράση αφορά όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας πλην της Αττική και του Νοτίου Αιγαίου.

Περίοδος αιτήσεων – Από 23.10.2023 έως 1.12.2023.

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για την δημιουργία 1900 νέων επιχειρήσεων.

Advertisements

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Η δράση αφορά ανέργους ηλικίας 30-55 ετών που ίδρυσαν την επιχείρηση τους στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1/1/2022 έως 16/10/2023.

Επιλέξιμες περιοχές επιχορήγησης

Η δράση ισχύει για τις εξής περιφέρειες:

-Κεντρικής Μακεδονίας,

-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

-Ηπείρου,

Advertisements

-Θεσσαλίας,

-Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας,

-Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), ήτοι τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 14.800€ και κατανέμεται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως εξής:

-Η 1η δόση ύψους 4.000€ κατανέμεται μετά την Εγκριτική Απόφαση Χρηματοδότησης της πρότασης.

Advertisements

-Η 2η δόση ύψους 5.400€ κατανέμεται μετά την λήξη του Α’ εξαμήνου από την έναρξη.

-Η 3η δόση ύψους 5.400€ κατανέμεται μετά την λήξη του Β’ εξαμήνου από την έναρξη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 23/10/2023 έως 1/12/2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €28.120.000.

Πηγή: enaklik.com

Advertisements