Το Proson.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τέσσερις προκηρύξεις στις οποίες ζητείται προσωπικό 12 ατόμων σε ΑΕΙ, Κέντρα Ερευνών, Δήμους και κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Advertisements

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα γίνουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) και στον Δήμο Πειραιά.

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτο λυκείου, γραμματέα, ψυχίατρο, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και διοικητικό και λογιστικό προσωπικό και μηχανικό περιβάλλοντος με αμοιβές που ανέρχονται έως και τις 35.625,00 ευρώ.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο».

Advertisements

Θα προσληφθεί απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτος λυκείου, ο οποίος θα εργαστεί από την υπογραφή της σύμβασης, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη του έργου μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Κομοτηνή, με αμοιβή που ανέρχεται έως τις 15.600 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr, το αργότερο έως τις 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ..

Δείτε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

«Τρέχει» η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσης γραμματειακής υποστήριξης στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

Advertisements

Η θέση εργασίας αφορά στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Υλοποίησης Προγραμμάτων Ενίσχυσης της Κινηματογραφίας» προκειμένου να οργανωθεί το έργο σε όλες τις επιμέρους πτυχές του, θα εργαστεί υπό την επίβλεψη των στελεχών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Ομάδα Εργασίας από εξειδικευμένους στα επιμέρους αντικείμενα του έργου.

Η πρόσληψη θα υλοποιηθεί με σύμβαση σύμβαση μίσθωσης έργου και η προθεσμία υποβολής αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λήγει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Δείτε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής  και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) προσλαμβάνει νέο υγειονομικό και λοιπό προσωπικό για οκτώ θέσεις εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την λειτουργία των μονάδων του για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Advertisements

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών:

  • ΠΕ Ψυχίατρος – 1 θέση (Δομή Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω) – 1.269€
  • ΠΕ Ψυχίατρος – 1 θέση (Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά – Μονάδα Ενηλίκων) – 1.269€
  • ΠΕ Παιδοψυχίατρος – 1 θέση  (Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς – Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών) – 1.863€
  • ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός – 1 θέση (Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά – Μονάδα Ενηλίκων) – 1.037€ πλέον ΦΠΑ
  • ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός – 1 θέση Δομή Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω – Μονάδα Ενηλίκων) – 1.037€ πλέον ΦΠΑ
  • ΤΕ Νοσηλευτής – 1 θέση (Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς – Μονάδα Οικοτροφείου ΔΙΑΣ) – 1.037€
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση (Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά – Μονάδα Ενηλίκων) – 1.037€ πλέον ΦΠΑ
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση (Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικό τμήμα) 1.037€ πλέον ΦΠΑ

Δείτε περισσότερα

Δήμος Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο επιστημονικούς συνεργάτες, για την υλοποίηση του έργου «Harmonia» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020».

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφής τους μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Advertisements

Η συνολική αμοιβή για την χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου προσδιορίζεται σε 9,43 μήνες με συνολικό ποσό αμοιβής 21.532,50 ευρώ περιλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα «κλείσει» την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

  • ΠΕ Ψυχολόγος – 1 θέση 
  • ΠΕ Μηχανικός περιβάλλοντος – 1 θέση 

Δείτε περισσότερα

proson.gr

Advertisements
Advertisements