Επίδομα ύψους 200 ευρώ χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Advertisements

Πρόκειται για το επίδομα αεροθεραπείας, που αφορά σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση και σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή διήθηση, ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονος και καρδιάς), από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης είναι τα εξής:

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:

  • ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα, και
  • δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου.

2) Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Νοσοκομείου, (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Advertisements

3) Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

proson.gr

Advertisements